Sorry , Please install flash player ...!

            English  |  Turkmen  | فارسی

 

          مقدمه
          سرزمين
          مسکن
          زبان و ادبيات
          اعياد و مراسم
          زيارتگاه ها
          پوشش
          خانواده
          نظر سنجی
          ارتباط با من

در ميان ترکمن ها جشن (طوی) ها بجز عروسی و ختنه سوران اکثرا جنبه مذهبی دارند و به آنها بايرام گفته می شود. مانند «قربان بايران» (عيد قربان) ، « اراز بايرام» (عيد فطر) و نيز آخرين چهارشنبه ماه صفر يا چهارشنبه سياه که در پايآن ماهی که در آن بلا زياد است مراسمی برپا می کنند . جشن « يا رمضان» به مناسبت نيمه رمضان و جشن نيمه ماه شعبان و آق قويين نيز از اعياد محسوب می شود. از اعياد ديگر میتوان به مولودی و مراسم طلب باران اشاره کرد.

 

قربان بايرام  

عيد قربان که مهمترين جشن ترکمن هاست و در روز دهم ذيحجه با قربانی ردن دام ها برگذار می شود ، روز هفتم ذيحجه شروع می شود. اين روز را روزی که از بوی خوش جشن خبر دهد می نامند. در اين روز خانه و تمام اسباب و وسايل را تميز می کنند. روز هشتم ، روز « عيد مردگان» است که برای مردگان شان « پاسدق» نذر می کنند که نوعی نان است . روز نهم «ديری عيد » روز زنده هاست و بهترين و تميزترين لباس هايشان را می پوشند . شب قبل از عيد استحمامی مخصوص می کنند که به آن « قربان شوره» گويند و روز دهم يا « قربانليق» روز قربانی کردن در راه خداست. روز های يازدهم و دوازدهم روزهای صدقه دادنيا « چاقرمق» به معنی دعوت کردن است و برای خوردن آبگوشت قربانی همديگر را دعوت می کنند.

روز عيد قربان هر خانواده در حدی که شرع معين کرده است گوسفند يا بز يا گاوی را ذبح می کنند . چنانچه کسی يک است و يک جفت گاو برای شخم زدن داشته باشد (امروزه موتور سيکلت و تراکتور به جای دو گاو کاری حساب می شود) قربانی بر او واجب است. دارايی نيز از ده هزار تومان که بالا رفت قربانی ضروری است . صبح عيد همگی تا هنگام قربانی کردن و باز کردن دهان با گوشت قربانی روزه هستند. مردان برای نماز جماعت به مسجد رفته و نماز عيد قربان می خوانند و پس از آن در موقع ذبح چاله ای در زمين حفر می کنند و وسط آن قدری برآمدگی خاک را باقی می گذارند. روی آن مقداری خاکستر ، نمک و گندم (آرد) می گذارند . وقتی خون قربانی در چاله ريخت آن را با مواد فوق مخلوط کرده برای تبرک بر پيشانی می مالند (اين کار امروزه توسط روحانيون منع شده است)

همچنين در روزهای عيد بر سينه تپه ها ، بر ميدانچه ها و ايوان خانه ها تاب « سالانچق» برپا می دارند و دختران و پسران و زنان و مردان و کودکان به تاب بازی مشغول می شوند. چرا که چنين باور دارند که بار گناه بر شانه های انسان است و با تاب خوردن ( که کنایتی از صعود است ) گناه از شانه ها فرو می ریزد و می گويند در قديم که دل سياهی نبود با هم تاب می خوردند و اين روز ، روز آشنايي جوانان با يکديگر بود.

(بازگشت به اول صفحه)

 

آراز بايرام

از ديگر اعياد مذهبی ترکمن عيد فطر است . در روز عيد پس از خواندن نماز عيد فطر در مسجد با پوشيدن لباس های نو به  تميز و ديد و بازديأ  می پردازند و به هم تبريک می گويند. اي« عيد نيز با خيرات و مبرات همراه است.

در ماه رمضان دو شب را جشن می گيرند که يکی شب « یا رمضان» یعنی شب چهاردهم ماه رمضان است . بعد از نماز مغرب يک روحانی به همراه عده ای که به خاطر صواب او را دنبال می کنند ، به در خانه يکايک اهالی رفته و با خواندن اشعاری به مردم قوت قلب می دهد که نيمی از ماه مرضان گذشته و چيزی از ماه رمضان باقی نمانده است. صاحبان منازل به آنها پول و يا جنسی می دهند که بعد از جمع آوری ميآن روحانی و آن عده تقسيم می شود. و شب ديگر شب قدر يا شب 27 ماه رمضان است که تا سحر را به شب نشينی و دعا خواندن و خوردن شيرينی و تنقلات می گذرانند.

(بازگشت به اول صفحه)

 

آق قوئين

مردان ترکمن وقتی به سن 63 سالگی پای می گذارند به پاس بزرگداشت 63 سال زندگی پيامبر اسلام جشنی می گيرند که آن را جشن « آق قوئين» (گوسفند سفيد) مینامند. چگونگی اين جشن را منزلت و تمول شخصی معلوم می سازد. برای يآن جشن معمولا آبگوشتی می پزند و عده ای را به صرف آن دعوت می کنند . در صورتی که صاحب جشن توانايي مالی داشته باشد يکی دو بز و گوسفندی سفيد را ذبح کرده ميآن مردم تقسيم می کند يا جشن مفصل تری ترتيب می دهد . بعضی اشخاص ثروتمند در اين جشن مراسم اسب دوانی و کشتی گيری نيز ترتيب می دهند و برای آن جوايزی مانند يک قطعه پارچه ، پيراهن و گاهی هم نمد و بره و گوسفند در نظر می گيرند.

(بازگشت به اول صفحه)

 

مولودی

مولودی يا جشن تولد پيامبر را ترکمن ها بسيار مهم می دانند . ترکمن ها اعتقاد دارد که حضرت محمد (ص) در دوازده ربیع الاول به دنيا آمده و هم در همين روز از دنيا رفته است . اگر اين روز برابر با دوشنبه باشد که شب تولد پيامیر است مولودی بسيار پر هيجان می شود و در مجلسی که برگزار می کنند و تنها مردان حق شرکت در آ« را دارند ساعت هايي را با شعر خوانی درباهر پيامبر می گذرانند.

(بازگشت به اول صفحه)

 

مراسم طلب باران

اگر باران نبارد مراسمی به نام « سويي قازان» برپا می شود . اهالی محل در يک چهارشنبه گوسفندی کشته و در مسجد به خواندن دعاي مخصوص می پردازند . هنگام دعا دست ها کشيده است و انگشتان را به طرف پايين می گيرند و طلب رعد و برق و نزول بازان می کنند. پس از دعا و صرف غذا در گوره های سی تا چهل نفری به همراه آخوندی به در منازل رفته و آرد جمع می کند . اگر اهالی خانه خواسته آنها را برآورده کردند دعا میکنند تا فرزندی پسر نصيب آنها گردد و در غير اين صورت برای آنها فرزند دختر آرزو می کنند. و سپس با آن آرد ، آش می پزند و ميان مردم تقسيم می کنند. اين رسم که در ميان گوگلان ها به « توی تاتان » معروف است با جمع آوری و فروش آرد ها و دادن صدقه در شب بعد پايان مي يابد.

(بازگشت به اول صفحه)

 

مقدمه | سرزمين | مسکن | زبان و ادبيات | اعياد و مراسم | زيارتگاه ها | پوشش | خانواده | نظر سنجی | ارتباط با من

اين سايت ، آخرين بار در تاريخ 12/7/84 به روز رسانده شد

طراح سايت : جرن آخوندی

 

Free Web Hosting